COMPARTIMENTUL DE ORDINĂRI

Compartimentul este condus de Biroul Permanent format din pastorii:
Marcut Comarita, presedinte,
Emil Mestereaga, vicepresedinte,
Costel Gramada, secretar.

Acest compartiment se ocupa cu organizarea si desfasurarea interviului si testarilor in vederea promovarilor si ordinarilor de noi slujitori (diaconi si prezbiteri) in Bisericile locale.
Promovorile si ordinarile vor fi propuse de Biserica locala care, in cadrul unei Adunari Generale, isi va exprima votul cu privire la fratii care candideaza. In uram Adunarii Generale, se va elabora un Proces-Verbal care va fi prezentat in copie Conducerii CRPB. Procesul verbal facand parte din Dosarul candidatului pentru ordinare.

CONDITII PENTRU PROMOVARE/ORDINARE IN SLUJBA DE DIACON SAU PREZBITER
1. Sa nu fie intors de curand la Domnul
2. Sa fie botezat cu Duhul Sfant,
3. Sa aiba o buna marturie,
4. Sa fi demontrat spirit de slujire in dragoste si credinciosie,
5. Să nu fi fost sancţionaţi disciplinar pe linie bisericească, conform art. 30 alin. (3) lit. c)-e) din Statutul Cultului,
6. Să nu aibă antecedente incompatibile cu calitatea de slujitor ordinat,
7. Să îndeplinească criteriile prevăzute de Scriptură în epistolele 1 Tim. 3: 1-13 şi 1 Tit: 6-9,
8. In viaţa lui personală trebuie să fie: cumpătat, înţelept, blând, să nu fie beţiv, să nu fie bătăuş, să nu fie gâlcevitor, să nu fie încăpăţânat, liber de dragostea de bani, drept, iubitor de bine, înfrânat,
9. In viaţa familiei sale trebuie să fie: bărbatul unei singure neveste, un bun conducător al propriei sale case,
10. In viaţa lui spirituală trebuie să fie sfânt, să se ţină de Cuvântul adevărat, să nu fie nou-convertit,
11. In relaţiile sale interpersonale trebuie să aibă o bună reputaţie în afara bisericii, să fie vrednic de cinste,
12. In slujirea lui trebuie să fie ospitalier, capabil să înveţe pe alţii.

DOSARUL CANDIDATULUI
1. Proces verbal al Adunarii Generale al Bisericii cu ocazia careia sa votat promovarea in slujba.
2. Caracterizare si recomandare din partea pastorului bisericii sau pastorului judetean.
3. CV in care vor fi făcute si mentiuni cu privire la chemarea candidatului in slujire.
4. Copie xerox dupa Diplomele de studii
5. Copie dupa Cartea de Identitate

TESTAREA CANDIDATULUI
1. Examen doctrinar scris
2. Interviu
3. Prezentarea unei viziuni scrise referitoare la slujirea ca diacon sau ca prezbiter.

PROCEDURA DE ORDINARE
Dupa testarea si promovarea candidatului, Biserica locala va planifica ziua in care va avea loc ordinarea.
La ordinarea in slujba de diacon, comisia de ordinare va fi formata din cel putin doi pastori.
La ordinarea in slujba de prezbiter, comisia de ordinare va fi formata din cel putin trei pastori.
In urma ordinarii, cei ordinati vor semna un Angajament solemn de slujitor, iar CRPB va acorda un Certificat de Ordinare.

 

 

 


Hosted by Dezibel Media © 2018 Comunitatea Regionala Penticostala Bucuresti