DEPARTAMENTUL DE PREGATIRE A SLUJITORILOR


Departamentul este format din doua compartimente:
1. Compartimentul de invatamant.
2. Compartimentul de ordinari in slujbele de diacon si prezbiter.

VIZIUNE
- Să asigure un cadru potrivit pentru echiparea si pregătirea de slujitori pentru bisericile locale.
- Să testeze in vederea ordinării pe slujitorii propusi de bisericile locale.

PROIECTE
1. Programul de echipare si formare de slujitori in cadrul Seminarului Biblic Penticostal.
2. Seminarii tematice prezentate la Conferintele CRPB.
3. Alte Conferinte si Seminarii tematice la nivel de judete sau Comunitate.

RESURSE
1. Umane
- Biroul Permanent al CRPB.
- Echipa de conducere a departamentului.
- Profesorii care predau la Seminar
.
- Invitati speciali la Conferinte sau Seminarii.

2. Biblice si spirituale

- Biblia
- Cursurile Seminarului Biblic. Manuale puse la dispozitie de Global University.
- Prelegeri sustinute de pastori sau profesori.


3. Materiale
- Bisericile locale care vor asigura desfăsurarea Seminarilor si a conferintelor.
- Echipament IT, videoproiector si altele
.

COMPARTIMENTELE DEPARTAMENTULUI
 
 
 
 

Hosted by Dezibel Media © 2018 Comunitatea Regionala Penticostala Bucuresti