SEMINARUL BIBLIC PENTICOSTAL BUCURESTI
Cursuri de doi ani cu frecventă redusă

Seminarul Biblic Penticostal Bucureşti a fost înfiinţat în anul 1993 conform cu Statutul de Organizare şi funcţionare a Cultului Penticostal, cap X, art. 74, ediţia 1997, la iniţiativa fratelui Trandafir Şandru, rectorul ITP Bucureşti.

SCOPUL ŞCOLII
1. Să asigure pregătirea credinciosilor din punct de vedere teoretic (biblic), spiritual şi practic pentru implicarea in slujirea Bisericii locale si pentru formarea şi creşterea noilor generaţii de credinciosi.
2. Să asigure o învăţătură biblică şi doctrinară unitară în cadrul Bisericilor.

CORPUL PROFESORAL
Profesorii care predau la Seminar sunt absolventi ai Institutului Teologic Penticostal din Bucuresti.
Lista profesorilor a fost aprobata de Biroul Permanent al CRPB in sedinta din data 14 August 2015.

1. Pastor Costel Grămadă  6. Diacon Vasile Boștiog
2. Pastor Emil Meștereagă 7. Diacon Dragoș Ștefănică
3. Pastor Mărcuț Comariță 8. Diacon Dumitru Piscuc
4. Pastor Stefan Ivan  
5. Pastor Cornel Pârvu

DURATA CURSURILOR
Durata cursurilor este de doi ani cu frecvență redusă. Anul şcolar începe în luna octombrie şi se desfăşoară pe o perioadă de nouă luni, în nouă sesiuni de predare. Sesiunile de predare au loc o dată pe lună, de regulă, în a treia sâmbătă, începând cu ora 09.00.
Prezenţa la cursuri este obligatorie.

EXAMINARE
La sfârșitul fiecărui modul de predare studentul va susține un examen scris. Dacă studentul are absențe nemotivate nu i se va permite participarea la examen. În cazul în care studentul are examene restante, va putea susține aceste restanțe în prima sâmbătă a lunii octombrie. În cazul în care studentul nu se prezintă la examenele restante, nu va fi promovat în anul II de studii. Studenții anului II care vor avea restanțe, nu vor fi acceptați la examenul de absolvire până nu vor susține examenele restante.

ABSOLVIREA, DIPLOME ŞI CERTIFICATE
La sfârşitul celor doi ani de cursuri, studentul va susține un examen de absolvire. Forma examenului: scris. Absolventului i se acordă o Diplomă de absolvire. Cursanţilor care nu termină cei doi ani de studii li se eliberează, la cerere, un Certificat în care se va preciza examenele promovate şi perioada de studii urmată.

TAXE ŞCOLARE
Taxă de înscriere la examenul de admitere 50 RON
Taxă şcolară anuală 200 RON
Taxă de Diplomă 80 RON
Taxă manuale 20 RON/curs

                  

 


INSCRIERI SI ADMITERE 2017
PROGRAMUL CURSURILOR
CURRICULUM
POZE
inapoi
 
 
 

Hosted by Dezibel Media © 2018 Comunitatea Regională Penticostală Bucuresti